Застрахователят ми фалира. Ами сега?

Комисията за финансов надзор(КФН) обяви на сайта си, че след 17.08.2018 г. застраховките „Гражданска отговорност“, направени в българския клон на кипърската застрахователна компания „Олимпик“ няма да бъдат валидни поради обявяване то на дружеството в несъстоятелност.

Това засяга около 200 хиляди шофьори в Българи.

Какво следва?

Според КФН след прекратяване на застрахователните договори, ако не са били сключени нови своевременно, в случай на пътнотранспортно произшествие обезщетението се заплаща от лицето, причинило произшествието на пътя.

Заплатените премии за неизтеклата част на застрахователните договори, които ще бъдат прекратени, подлежат на връщане в рамките на последващото производство по несъстоятелност в съответствие със законодателството на Република Кипър. Клиентите на „Олимпик“ ще бъдат уведомени за откритото производство и ще им бъде указан редът и сроковете, в които могат да поискат парите си от застрахователя.

По същия начин ще бъдат уведомени и лицата, които са завели щети при застрахователя.

Ако ставаше въпрос за българско дружество, местният обезпечителен фонд (администриран от Гаранционния фонд), в който застрахователите внасят отчисления,   щеше да обезпечи вземанията на застрахованите, но в случая става въпрос за чуждестранно дружество, което извършва дейност в България чрез клон.

Съобщение на страницата на Гаранционния фонд гласи, че Българският гаранционен фонд не покрива (не гарантира) дейността на застрахователи от други държави от ЕС, които извършват дейност в България при правото на установяване. ЗК Олимпик (чрез клона си в България) извършва дейност именно при правото на установяване, съответно Гаранционният фонд не изплаща обезщетения вместо този застраховател, който е със седалище в Кипър.

Какво става когато водачът не поднови застраховката и извърши ПТП?!

Обезщетението в този случай се гарантира от Гаранционния фонд, но обикновено обезщетенията в този случай са по-малки, отколкото биха били ако водачът има валидна застраховка „Гражданска отговорност“. Когато става въпрос за щети върху автомобила ни, споделяли сме и друг път, че най-благоприятният вариант за нас е когато имаме застраховка „Автокаско“.

3 коментара

 1. Потърпевш said:

  От всяка застраховка се правят удръжки за Гаранционния фонд, защо тогава той няма да покрие щетите? Това ми изглежда като поредната измама.

  август 16, 2018
  Reply
 2. Юрист said:

  В Кодекса за застраховането си е написано:
  Чл. 519. Гаранционният фонд:

  1. извършва плащания в полза на увредените лица за вреди, причинени от неидентифицирано моторно превозно средство, когато виновният водач на моторно превозно средство няма сключена валидна задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите или когато няма сключена задължителна застраховка „Злополука“ на пътниците;

  2. гарантира вземанията на увредените лица за отговорността, свързана с моторни превозни средства, които обичайно се намират в Република България, при условията и по реда на този кодекс при несъстоятелност на застрахователи, предлагащи задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите и/или задължителна застраховка „Злополука“ на пътниците, които застрахователи са със седалище в Република България или са от трета държава чрез клон, регистриран в Република България;

  3. гарантира вземанията по застраховките по раздел I от приложение № 1 при несъстоятелност на застрахователи със седалище в Република България или от трета държава чрез клон, регистриран в Република България;

  август 16, 2018
  Reply
 3. Юрист said:

  Чл. 520. (1) Всички застрахователи със седалище в Република България и застрахователите от трета държава, регистрирали клон по Търговския закон в Република България, предлагащи задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите и/или задължителна застраховка „Злополука“ на пътниците, или застраховка по раздел I от приложение № 1, са длъжни да правят вноски в Гаранционния фонд в размер и по начин, определени съгласно този кодекс.

  (2) Застрахователите от държави членки, които предлагат задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите и/или задължителна застраховка „Злополука“ на пътниците в Република България при условията на правото на установяване или свободата на предоставяне на услуги, правят вноски във фонда по чл. 521, ал. 1
  Клоновете на компании от ЕС внасят тук само във Фонд за гарантиране на вземанията на увредените лица от незастраховани и неидентифицирани моторни превозни средства,

  август 16, 2018
  Reply

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *