За блога

Идеята за създаването на този блог  дойде по конкретен повод, който ме накара да си мисля, че все още болшинството от хората не познават добре голяма част от правата, които имат, а още по-малко имат куража, желанието, търпението и т.н. да си отстояват интересите. Има много интересни и полезни сайтове в мрежата (и български и чужди) за защита на  права и интереси, но към настоящия момент още един няма да е излишен. Желанието ми е тук да се набляга повече на практическата част, конкретния опит, преживявания, размишления и личен пример на авторите, отколкото на това как даден въпрос е уреден „на хартия“.

Основното послание е, че няма как нещата да се случват без нашето участие. Не можем да очакваме резултати, ако не застанем с лицето си, а се крием зад тези, от които очакваме да свършат работата вместо нас. Трябва да сме активната страна – да действаме, да изискваме, да търсим, да подкрепяме. Разбира се, без да забравяме и за собствените си задължения.

Начинът по който функционира обществото ни е пряка функция от това, което правим като граждани. Очевидно има какво още да се желае и приносът на всеки е крайно необходим.

Ако искате да разкажете своята интересна история, свържете с мен във ФБ или на grazhdanski.nevoli@abv.bg.