Когато кантарът удари

Наскоро някой се оплака във Фейсбук, че в голям хранителен магазин си направил експеримента да претегли едно и също количество плодове на две различни везни и те да покажат различно тегло, съответно различна цена.

Свикнали сме такъв тип измами да очакваме по-скоро от търговци на дребно по пазарите, но изглежда не сме застраховани дори в големите вериги. Дори и да не е нарочно, а в резултат на някаква техническа неизправност, потребителят не е виновен по никакъв начин и отговорност следва да понесе търговеца.

Независимо дали става въпрос за квартално магазинче, пазар, борса или магазин от голяма верига, законовите изисквания важат за всички. Основните положения са уредени в Закона за измерванията и Наредбата за средствата за измервания, които подлежат на контрол.

Законът гласи (чл.44), че лицата, които използват средства за измерване да осигуряват техническата им изправност и правилната употреба и да ги използват по предназначение.

Предвидена е санкция от 100 до 300 лева за физически и от 200 до 500 лева за юридически лица и еднолични търговци, които не изпълняват тези задължения. При повторна нарушение санкциите се удвояват. Неизправните измервателни уреди могат да бъдат спрени от употреба.

Актовете за установяване на нарушенията се съставят от длъжностни лица от Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН). Агенцията извършва както планови проверки, така и такива по сигнал. През 2017 г. по данни от ДАМНТ са проверени 5808 везни и теглилки. В търговската мрежа са проверени 3904 везни, 7,6 % от които несъответстващи, предимно без знак от проверка. При проверки на пазари, тържища и складови бази са проверени 1496 бр. везни и 211 теглилки на територията на цялата страна. В сравнение с търговската мрежа тук се запазва тенденцията на по-висок процент на установени везни от неодобрен тип или без маркировка за съответствие по Закона за техническите изисквания към продуктите.[1]

Сигнали до агенцията могат да се подават и по електронен път на адрес damtn@damtn.government.bg.

Санкциите изглеждат тежки за по-дребните търговци и пренебрежително малки за големите вериги. Това може да ни демотивира да подаваме сигнали срещу тях, тъй като едва ли ще ги смутим много. В същото време не трябва да дезертираме от задълженията си като граждани. Редно е да следим за спазването на правилата от всички (независимо дали са големи или малки) и при съмнения да сигнализираме съответните контролни органи.

 

 

 

[1] Годишният отчет на агенцията е достъпен тук http://www.damtn.government.bg/images/ot4eti/2017/damtn2017otchet.pdf

Be First to Comment

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *